LENI SETYANINGSIH
IG: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: PTTS
Jenis GTK: Guru Tahfiz / Musyrifah
Alamat :